CA招投标在线服务
QQ客服
服务热线
TOP

*  使用方法:价目表下载之后,解压放在福莱安装程序的jc文件夹下即可使用。

文件名 大小 格式 下载次数 更新时间 操作
济南市-2022年7月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 0次 2022-08-05
济南市-2022年6月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 69次 2022-07-20
济南市-2022年6月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 52次 2022-07-11
济南市-2022年5月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 43次 2022-07-08
济南市-2022年5月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 123次 2022-06-09
济南市-2022年4月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 40次 2022-06-09
济南市-2022年4月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 140次 2022-05-11
济南市-2022年3月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 169KB rar 98次 2022-04-27
济南市-2022年3月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 169KB rar 290次 2022-04-15
  •  
  • 1
  •  
  • 2