CA招投标在线服务
QQ客服
服务热线
TOP

*  使用方法:价目表下载之后,解压放在福莱安装程序的jc文件夹下即可使用。

文件名 大小 格式 下载次数 更新时间 操作
济南市-2022年10月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 0次 2022-11-30
济南市-2022年10月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 18次 2022-11-25
济南市-2022年9月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 4次 2022-11-25
济南市-2022年9月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 70次 2022-11-05
济南市-2022年8月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 17次 2022-11-05
济南市-2022年8月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 177次 2022-09-13
济南市-2022年7月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 122次 2022-08-16
济南市-2022年7月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 89次 2022-08-05
济南市-2022年6月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 170KB rar 117次 2022-07-20
  •  
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3