CA招投标在线服务
QQ客服
服务热线
计价销售
  • 软件商务1
  • 软件商务3
TOP

*  使用方法:价目表下载之后,解压放在福莱安装程序的jc文件夹下即可使用。

文件名 大小 格式 下载次数 更新时间 操作
济南市-2022年12月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 188次 2023-01-18
济南市-2022年12月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 101次 2022-12-30
济南市-2022年11月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 75次 2022-12-20
济南市-2022年11月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 79次 2022-12-09
济南市-2022年10月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 99次 2022-11-30
济南市-2022年10月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 104次 2022-11-25
济南市-2022年9月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 75次 2022-11-25
济南市-2022年9月上半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 143次 2022-11-05
济南市-2022年8月下半期材价 济建建管字〔2020〕106号 鲁建标字〔2020〕24号 154KB rar 89次 2022-11-05
  •  
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3